zadzwoń +48 797 793 911, +48 737 444 512 lub Kliknij tutaj, aby wysłać wiadomość

Twój koszyk jest pusty
Wysyłka gratis powyżej 315zł
Dożywotnia gwarancja
Zwrot do 14-ciu dni po zakupie
Mimo pandemii COVID-19
pracujemy na pełnych obrotach!

pl.levenhuk.com » Polityka prywatności

Ochrona prywatności i danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

 1. Dane są zbierane wyłącznie po udzieleniu na to świadomej zgody przez użytkownika.
 2. Gromadzimy wyłącznie dane niezbędne do przetworzenia zamówienia i subskrypcji newslettera (oraz innych celów opisanych poniżej).
 3. Dane przechowywane będą w bezpieczny sposób zgodnie z rozporządzeniem RODO i chronione przed nieupoważnionym dostępem, zmodyfikowaniem, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem dostawców niezawodnych systemów płatności elektronicznych oraz usług pocztowych i kurierskich, którym to dostawcom dane te są niezbędne do realizacji zamówienia lub subskrypcji.

Levenhuk.pl zapewnia pełną poufność danych osobowych, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, tzn. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Za dane osobowe uznaje się m.in. imię, nazwisko, drugie imię, datę urodzenia, wiek, płeć, adres pocztowy, numer telefonu czy profil na portalu społecznościowym.

W momencie zbierania danych Levenhuk.pl powiadomi użytkownika o celach, w jakich dane są zbierane, oraz o zasadach przechowywania danych zanim zostaną one usunięte z baz danych. Dane osobowe zostaną usunięte na wyraźne żądanie użytkownika.

W celu prowadzenia statystyk odwiedzin gromadzimy i przechowujemy informacje (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, data i godzina odwiedzin itd.) o osobach odwiedzających naszą witrynę. Informacje te są dostępne publicznie i Levenhuk.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich ujawnienie. Jednakże dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzających.

Używamy plików cookie – niewielkich plików zapisywanych na twardym dysku Twojego komputera, które pozwalają na zbieranie określonych informacji. Dzięki nim pamiętamy i możemy przetworzyć produkty w Twoim koszyku, możemy poznać i zapisać Twoje preferencje, śledzić wyświetlane reklamy oraz kompilować dane zagregowane dotyczące ruchu w witrynie i interakcji, aby w przyszłości zapewnić lepsze narzędzia i usprawnić obsługę. Komputer może wysyłać ostrzeżenie za każdym razem, kiedy wysyłany jest plik cookie; można też wybrać zablokowanie wszystkich plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Tak jak w większości witryn internetowych, niektóre z naszych usług mogą nie działać poprawnie po zablokowaniu plików cookie. Nadal można jednak składać zamówienia telefonicznie lub kontaktując się z obsługą klienta.

Przesyłając nam dane osobowe w momencie rejestracji na naszej stronie internetowej, składania zamówienia lub wypełniania formularza zwrotnego, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) w następujących celach:

 1. rejestracja na stronie Levenhuk.pl;
 2. udział w promocji organizowanej przez Levenhuk.pl;
 3. otrzymywanie wiadomości informacyjnych i reklamowych, aktualności i innych spersonalizowanych informacji;
 4. składanie zamówienia na stronie Levenhuk.pl i komunikacja w sprawach związanych z zamówieniem;
 5. realizacja innych zobowiązań przez Levenhuk.pl;
 6. tworzenie historii wyszukiwania i przeglądania strony Levenhuk.pl;
 7. tworzenie statystyk, poprawa jakości usług, optymalizacja witryny oraz badania rynku prowadzone lub organizowane przez Levenhuk.pl.

Za przetwarzanie danych osobowych uznaje się działania lub szereg działań wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, gromadzenie, przechowywanie, aktualizowanie, modyfikowanie, wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie (w tym przesyłanie stronom trzecim i możliwe przesyłanie za granicę, jeśli jest to niezbędne do spełnienia zobowiązań), depersonalizowanie, blokowanie, usuwanie i niszczenie.

Podczas przetwarzania danych osobowych Levenhuk.pl podejmie wszelkie środki prawne, organizacyjne i techniczne niezbędne do ochrony tych danych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, nieskoordynowanym zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, skopiowaniem, przekazaniem, rozpowszechnianiem oraz innymi niezgodnymi z prawem działaniami na tych danych.

Levenhuk.pl zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych. Jednocześnie Levenhuk.pl zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie próbom nieuprawnionego dostępu do informacji uzyskanych drogą telefoniczną oraz próbom przekazywania takich informacji stronom trzecim, które nie są bezpośrednio zaangażowane w realizację zamówień i obsługę akcji promocyjnych.

Levenhuk.pl zobowiązuje się nie ujawniać informacji o danych osobowych otrzymanych od użytkownika. Jednocześnie ujawnienie danych osobowych nie jest uznawane za naruszenie zobowiązań, jeśli wynika ono z obowiązku udzielenia informacji zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail

Zgoda na otrzymywanie wiadomości reklamowych i informacyjnych oraz newsletterów jest dobrowolna. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zmienić swoją decyzję i wycofać swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, jak również ma prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z listy mailingowej bez podania przyczyny.

Wiadomości dotyczące zamówienia i stanu jego realizacji, jak również etapu i wyników akcji promocyjnej, do której przyłączył się użytkownik, są wysyłane automatycznie i nie można z nich zrezygnować.

Do czego używamy plików cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na dysku twardym Twojego komputera przez witrynę lub dostawcę usługi (jeśli wyrazisz na to zgodę). Dzięki tym plikom systemy witryny lub dostawcy usług rozpoznają przeglądarkę, z której korzystasz, i zapisują określone informacje.

Dzięki plikom cookie system zapamiętuje i przetwarza zamówienia z Twojego koszyka, rozpoznaje i zapisuje Twoje ustawienia na potrzeby przyszłych odwiedzin, śledzi wyświetlane reklamy i kompiluje zebrane dane dotyczące ruchu w witrynie oraz interakcji, dzięki czemu możemy udoskonalić korzystanie z witryny. Możemy skontaktować się z zewnętrznymi dostawcami usług, aby pomogli nam w lepszym określeniu preferencji użytkowników. Dostawcy ci nie mają uprawnień do wykorzystywania zebranych informacji w naszym imieniu, za wyjątkiem procedur mających na celu prowadzenie i udoskonalanie naszej działalności.

Możesz włączyć opcję każdorazowego informowania o próbie przesłania plików cookie lub wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Podobnie jak w przypadku większości witryn również funkcje naszego serwisu internetowego mogą nie działać poprawnie po wyłączeniu obsługi plików cookie. Po wyłączeniu obsługi plików cookie możesz wciąż składać zamówienia drogą telefoniczną lub poprzez kontakt z centrum obsługi klienta.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem, zmianą i usuwaniem danych osobowych prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

pl.levenhuk.com
Levenhuk Poland Sp. Z o.o.
Potockich 10
04-543 Warszawa
+48 797 793 911